Textalk Kortbetalning

Nu kan du ta betalt med kort i din butik utan att behöva teckna eget inlösenavtal med banken. Detta tack vare ett unikt samarbete mellan Textalk Webshop och en av Sveriges storbanker. För nystartade butiker eller butiker med låg omsättning kan tecknande av eget avtal med bank och betalväxel vara både tidskrävande och kostsamt. Dessutom beviljar inte alltid banken inlösenavtal till små eller nystartade butiker.

Riktig kortbetalning utan inlösenavtal
Redan i vår minsta version (Lite) av Textalk Webshop kan du låta kunderna betala med kort utan att du har eget inlösenavtal. Till skillnad från andra betaltjänster, som t.ex. PayPal och Payson går kortbetalningen direkt via din butik och dina kunder betalar precis på samma sätt som i butiker som har eget inlösenavtal. Tjänsten ingår från start och den enda kostnaden som tillkommer är en låg transaktionsavgift.

Transaktionsavgift
Vid varje transaktion (betalning) tar vi en fast avgift på 3 kr samt en rörlig avgift på 3%. Om en kund köper en vara av dig för 100 kr betalar du alltså 6 kr för transaktionen. Kostnaden täcker avgifter till kortföretaget, inlösande bank och företag som utfärdar så kallad betalväxel. Dessa tre parter är alltid involverade när en korttransaktion görs på nätet, även om du har eget inlösenavtal med bank.

Högst 100 000 i omsättning
Tjänsten kan användas så länge din omsättning inte överstiger 100 000 kr på 12 månader. Om du har högre omsättning behöver du teckna ett eget inlösenavtal med kortinlösande bank. För dig med större omsättning än 100 000 kr kan det vara fördelaktigt att ha ett eget inlösenavtal.

Högst 30 000 per order
För att kunna använda tjänsten får en beställning inte överskrida 30 000 kr.

Utbetalning till ditt konto varje månad
Pengarna som dina kunder betalar reserveras för dig på ett klientmedelskonto som är skilt från Textalks redovisning. Det innebär att du som butiksinnehavare inte löper någon risk gentemot Textalk. Varje månad betalas dina pengar ut till ditt bankgiro eller bankkonto. Du kan när som helst beställa en extra utbetalning för 40 kr.

Läs mer på shop.textalk.se