Utökad sökmotoroptimering i Textalk Webshop

Det utökade sökmotoroptimeringspaketet ger dig de bästa förutsättningarna för att öka dina möjligheter att synas i sökmotorerna. Förutom de grundläggande funktionerna kring sökmotoroptimering (se nedan), ingår följande:

Eget domännamn
Koppla ett eller flera domännamn till våra servrar. Det finns möjlighet att koppla en domän per språk. Butiker i ett flerbutikssystem kan också kopplas till olika domäner.

Statiska filnamn
Funktionen gör att alla sidor i din butik, inklusive artiklar och artikelgrupper, får ett eget filnamn som du själv kan anpassa om du vill. Istället för att länken till en artikel är article.php?id=xxx&art=yyy så kan länken bli namnet-pa-din-artikel.php. Eftersom artikelnamnet finns i filnamnet så får sidorna en bättre placering i sökmotorerna. Om din butik har flera språk kan du ange olika filnamn beroende på språk. Det blir också enklare för dig och för andra att länka direkt till någon av dina artiklar.

XML Sitemap
En sitemap för din domän läggs upp. Sidan innehåller information om samtliga sidor i din butik och sökmotorerna använder sig av denna sitemap för att hitta till alla dina sidor och artiklar.

Statistikfunktioner
Det egna domännamnet ger möjlighet att integrera externa statistikverktyg som kommer erbjudas inom ramen för detta tilläggspaket. Vi återkommer med mer information under våren och sommaren.

Version: Webshop Bas eller Webshop Plus
Pris: 250 kr/månad

 

Funktioner som ingår från start i alla versioner

Följande grundläggande möjligheter till sökmotoranpassning finns i samtliga våra versioner utan extra kostnad:

  • Sidans titel
    Möjlighet att ange titel för alla sidor i butiken. En talande titel är något som sökmotorerna lägger stor vikt vid när de bedömer innehållet på dina sidor.
  • Meta-uppgifter
    Möjlighet att ange beskrivning och nyckelord av varje sida i butiken (s.k. META-taggar) för att informera sökmotorerna om vilket innehåll som finns på sidan.
  • Rubriker i standardformat
    Rubriker i butiken görs automatiskt som H1, H2 och H3-rubriker vilket ökar möjligheten att upptäckas av sökmotorerna.

läs mer på shop.textalk.se