Webshop i Göteborg – e-handelns mecka?

[ecko_wide] haga göteborg [/ecko_wide]

E-handeln i Sverige har sitt mecka i Göteborg. Webbutiker och hungriga entreprenörer öppnar webbutiker på löpande band i alla möjliga branscher. Varför har e-handeln iGöteborg en så pass stark position? En personlig reflektion säger mig att Göteborg har ett mycket levande entreprenörsklimat samtidigt som många nystartade företagare har många förebilder att se upp till. Det finns otaliga exempel på e-handlare som verkligen lyckats nå ut med sina koncept online.

E-handeln blomstrar på Vallgatan

Det mest inspirerande exemplet hur e-handel kan få en hel stadsdel att blomstra är korsningen Vallgatan och Magasinsgatan. I varenda vrå hittar vi butiker som även har försäljning online. Listan kan göras lång men här några exempel på affärer som även bedriver e-handel; Emma & Malena, Blue Jeans Company, Best of Basics, Grandpa, Velour, Artilleriet. De är alla hyfsat små butiker rent fysiskt men har en stark ställning online.

Vallgatan och Magasinsgatan har under många år fört en tynande tillvaro i Göteborgs centrala utkant. I takt med att trendiga småbutiker öppnat sina portar är idag Vallgatan en knutpunkt för Göteborgs trendsättare och Hipsters. Här diskuterar man livet i stort över en kopp kaffe På Da Matteo eller över en bit strömming utanför Strömmingsluckan. På somrarna avlöper eventen varandra där livemusik blandas med korvgrillning och förtäring av öl från lokala mikrobryggerier.

Detta koncept är något som verkligen behöver anammas för att handeln i Sverige ska leva vidare. Framför allt den fysiska handeln som är på nedgång. Även om många av butikerna är konkurrenter med varandra, samarbetar man på ett vis som gör att idéer och tips utbyts utan att man tummar på sina egna uniciteter och sin egen nisch. På Vallgatan lever man på varandras gemensamma framgång på ett sätt som jag tror är unikt i Sverige. Slutsatsen är att man på detta vis har fått en ökad förståelse för hur den framtida handeln i Sverige kommer se ut.

Ökad förståelse – ökad försäljning

Att utbyta erfarenheter betyder alltså att man på ett enkelt sätt för en god förståelse för hur man bör bedriva en webshop. Den erfarne e-handlaren kan på så vis tips om vilka misstag de gjort och vilka typ av kampanjer man bör satsa på. En ökad förståelse för e-handel kommer på sikt också ge ökad försäljning och ett bättre företagande i Sverige.

Slutsatsen är alltså att man som e-handlare aldrig ska vara rädd för att fråga och att ta hjälp av de som redan påbörjat resan på nätet.

Om du har frågor om e-handel eller har funderingar på att starta din egen webshop, ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.