Hyra webshop eller bygga egen?

Som blivande e-handlare kommer du ställas inför valet att antingen hyra en ”färdig” plattform, dvs hyra webshop eller att bygga en egen lösning. Jag tänkte beskriva skillnaden mellan att hyra en webshop respektive att bygga en egen och samtidigt beskriva vilka fördelar och nackdelar som kan finnas.

[ecko_wide]hyra webshop[/ecko_wide]

Bygga egen webshop i en Open Source.

Att bygga en egen webshop i en open sourceplattform betyder att du bygger i en plattform med öppen källkod, dvs att vem som helst med programmeringskunskap kan vidareutveckla den med egen kod, plugins och applikationer. Plattformar med öppen källkod har den senaste tiden blivit mycket populära på grund av att e-handlare ställer höga krav på flexibilitet, användarvänlighet och unikitet. Exempel på plattormer byggda med öppen källkod är Prestashop, OsCommerce, Virtuemart, Magento och i viss mån även WordPress.

Fördelar med Open Source:

 1. Större utbud av funktioner, plugins och applikationer.
 2. Oändligt många designteman att välja mellan.
 3. Kan anpassas in i minsta detalj.

Nackdelar med Open Source:

 1. Ställer höga krav på att användaren själv kan programmera, drifta och vidareutveckla sin plattform.
 2. Support som man kan kalla sig gratis återfinns oftast i forum som inte allt för sällan är skrivna på engelska.
 3. Kostsamma att hosta och drifta för att undvika en långsam webshop.

Hyra webshop – fördelar och nackdelar.

Istället för att bygga en egen webshop kan du istället hyra en ”färdig” plattform, en s.k hyrd plattform. En sådan plattform är framtagen av ett företag som har egna programmerare som på plats kontinuerligt utrustar plattformen med nya och användbara funktioner till en befintliga och nya användare. En hyrd plattform kommer aldrig bli lika omfattande som en plattform byggd med öppen källkod. Det beror främst på grund av att det finns mer begränsade resurser i form av programmerare men också på grund av att man oftast utvecklar funktioner baserat på vad användarna efterfrågar.

En hyrd webshop lämpar sig för företag som istället för att lägga resurser på systemutveckling snabbt vill komma igång att sälja och som inte har behov av en plattform med extremt avancerad funktionalitet.

Fördelar med att hyra webshop:

 1. Support ingår via mail och telefon.
 2. Du behöver inte utveckla något på egen hand. All utveckling står företaget bakom plattformen för.
 3. Drift, hosting och nödvändiga uppdateringar bakas ofta in i abonnemangsavgiften.

Nackdelar med en hyrd webshop:

 1. En hyrd plattform har oftast inte ett lika stort utbud av avancerad funktionalitet för mer specifika ändamål och användningsområden.
 2. Utvecklingstakten kommer i vissa fall vara långsammare då det finns begränsade resurser när det kommer till nyutveckling.
 3. Det som utvecklas kommer oftast att gynna den stora massan snarare än den enskilda användaren. Resurser på företaget bakom plattformen måste fördelas på ett sådant sätt som ger största möjliga avkastning för så många användare som möjligt.

Summa summarum

För den som letar efter avancerade funktioner för specifika ändamål och som själv besitter kunskap att själv utveckla är open source ett naturligt val.

För e-handlaren som kommer vara i behov av snabb support, drift och hosting och som inte har användning av extremt specifika funktioner är en hyrd plattform ett utmärkt val och dessutom mer tidsbesparande.