VD har ordet

rikard_sigvardsson

“Omsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet hamnade på 6 641 325 vilket är en ökning med 105% från föregående år.”

Tidningar för synskadade – Textalk Media
En vision om att tillgängliggöra all media för synskadade är grunden till Textalk. Startskottet brann av på Chalmers för 35 år sedan, då vår grundare Henryk Rubinstein skapade världens första digitala tidning. Under årens lopp har vi tagit oss an en uppsjö av andra spännande uppgifter, men vårt mål att med teknikens hjälp ge synskadade samma utbud av media som seende, har alltid legat kvar.

I slutet av december 2012 fick vi, av Myndigheten för tillgängliga medier, det för oss mycket hedervärda uppdraget att producera Sveriges samtliga dagstidningar för synskadade. Med vår historia och vårt namn, är det en uppgift som vi är mycket stolta och glada över.
Affärsområdet Textalk Media har genomgått en fantastisk utveckling och tillväxt. Vi har flera nya medarbetare på plats och letar ständigt efter fler. Vid årsskiftet 2013/2014 hade vi anslutit ca 60 av Sveriges ca 200 dagstidningar.

Under 2013 påbörjade vi samarbetet med vår underleverantör Contentra i New Delhi som hjälper oss med bearbetning av redaktionellt tidningsmaterial nattetid. Samarbetet har varit mycket lyckat och har dessutom resulterat i nya samarbetsprojekt. Bland annat utvecklar vi för Contentras räkning en raffinerad mjukvara för arkivering.

– Vi ”insourcar” alltså från Indien 😉

Textalk Webshop – ledande e-handelsleverantör
I slutet av 2013 betjänade vi ca 3800 webbutiker med Textalk Webshop. Trots att två av våra största branschkollegor fusionerade under året, behöll vi och stärkte vår position som Sveriges populäraste e-handelsplattform. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång stavas teknisk utveckling i kombination med kundperspektiv. Det kräver uthållighet och långsiktighet – en styrka som Textalk har, både tekniskt och ekonomiskt.

Mycket av utvecklingsresurserna inom Textalk Webshop har under 2013 lagts på skalbarhet, driftsäkerhet, api och nya tekniker för front-end. Dessa investeringar ska ligga till grund för tillväxt i Sverige och på nya marknader under kommande år.

Skräddarsydda lösningar – Textalk Consulting
Inom affärsområdet Textalk Consulting gör vi allt från webbdesign och skräddarsydd systemutveckling till webbprogrammering. Ja, till och med trycksaker och film.

Några projekt som jag särskilt vill nämna; Molway Däck & Fälg som säljer däck och fälg på en skräddarsydd e-handelsplattform med utgångspunkt i vår standardlösning Textalk Webshop. Ett annat tekniskt utmanande och högintressant projekt är eClassical som säljer klassisk musik för nedladdning i 24-bitars FLAC-format. Vi har hjälpt Göteborgs-Posten att bygga en e-handelsportal med noggrant utvalda varor från lokala producenter men också egna produkter såsom arkivbilder. För Aon, världsledande inom försäkringsförmedling, har vi byggt en plattform för att ta fram sajter för gruppförsäkringar.

Textalk Consulting har under 2013 utvecklats till att bli en strategiskt mycket viktig del av Textalk. Samtidigt som vi kan tillgodose kunders särskilda tekniska behov, använder vi också Textalk Consulting som resurs för intern nyutveckling och innovation.

Personal och rekrytering
Vårt viktigaste kapital är vår personal. Under 2013 har vi ökat medeltalet anställda med 10,5 personer. Det är en ökning på 39%. Jag hade dock hoppats på att rekrytera ännu fler under året och vi jobbar alltjämt med att hitta riktigt kompetenta och kreativa medarbetare. Vår urvalsprocess är mycket noggrann och vi väljer bara personer som har det genuina drivet och den tekniska höjd som krävs för att arbeta på Textalk. I gengäld har vi en sällsynt generös personalpolitik med bl.a. goda pensions- och försäkringsvillkor, gratis friskvård och flextid.

Textalk – ett tillväxtbolag
Textalk är ett mångfacetterat IT-bolag och kommer så förbli. Under 2012 tog vi på oss ganska stora investeringskostnader och rekryterade många nya medarbetare. Med Textalks mått blev därför 2012 års rörelseresultat ganska måttfullt, 3 235 861 kr.
Siffrorna för 2013 är en förväntad rekyl på våra tidigare satsningar. Omsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet hamnade på 6 641 325 vilket är en ökning med 105% från föregående år.

Framtidsutsikter
Vår goda finanser ger oss fantastiska möjligheter att satsa på nya innovationer samtidigt som vi ständigt förfinar och vidareutvecklar våra etablerade tjänster. Under 2013 har vi lagt både finansiell och teknisk grund för en kraftig expansion under de närmast kommande åren.
Textalk präglas starkt av teknisk iver och framtidstro. Om ett år kommer jag sammanfatta 2014 i ett sådant här vd-ord. Då skall jag berätta vart språngbrädan tog oss. Jag försäkrar dig, det blir mycket långt.

Tillsammans med personal önskar jag dig en riktigt trevlig midsommar!

Rikard Sigvardsson, VD