Visa bild nummer två i artikeltabell med javascript

[ecko_wide] artikeltabell[/ecko_wide]

Med hjälp av scriptet nedan kan din besökare i shoppen se artikelbild nummer två när denne för musen över din produktbild i en artikeltabell. Följ instruktionerna nedan för att aktivera scriptet.

Gör så här:
1. Kopiera scriptet nedan.
2. Skapa i sidfoten ett Nytt eget innehåll – html
3. Klistra in scriptet i rutan för html, klicka sedan på Spara.

Rekommenderat tips
För att nå bästa effekt med detta script rekommenderar vi att alla produktbilder
laddas upp i samma bredd och höjdförhållanden i butiken.

[ecko_code_highlight language=”javascript”]// 1 ) {
var filename_fist_image = imagedata.images[0].substring(imagedata.images[0].lastIndexOf(’/’)+1);
$image = $(’img[src*=”’+filename_fist_image+'”]’);
var original_image_url = $image.prop(’src’);
$image.prop(’data-originalImage’,original_image_url);
$image.prop(’data-secondImage’,imagedata.images[1]);
$image.prop(’src’, imagedata.images[1] );
}
});
}
});

}
else {
$(this).prop(’src’, $(this).prop(’data-secondImage’) );
}

}, function() {
$( this ).prop(’src’, $( this ).prop(’data-originalImage’) );
}
);
});
// ]]>[/ecko_code_highlight]