VD-ord årsredovisning 2014

En växande aktör inom media och handel
Textalk har under decennier samlat pionjärer inom content management och användbarhet inom IT. Tillsammans med nya generationers designers, utvecklare, marknads- och mediainnovatörer utvecklar vi och driver framtidens lösningar för media och handel.

Släpp tidningarna loss – det är vår
Textalk har på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) driftsatt drygt 120 stycken av Sveriges dagstidningar (det existerar blott en handfull fler) i vårt rikstäckande nät för tidningar för synskadade. Det ger oss en unik ställning som teknik och konceptleverantör till i princip varenda tidningshus i landet.

Med utgångspunkt i vår väletablerade teknik för digitala taltidningar, har vi tillsammans med flera svenska dagstidningar, tagit fram en rad unika lösningar som hjälper branschen att anpassa sig till modern paketering och distribution samt våra nya läsarvanor. När vi inte längre omfattas av begränsningen av pappersformatet kan vi tillsammans med tidningsbranschen skapa nya produkter i flera kanaler och format. Tidningsbranschen går en ljus framtid till mötes och Textalk Media var under 2014 vårt snabbast växande affärsområde. Tänk vad spännande att verka som journalist och tidningsmakare under en tid som denna – publiceringsmöjlgheterna är i det närmaste oändliga.

Sveriges ledande e-handelslöning växer
Textalk Webshop stärker sin position som Sveriges populäraste e-handelslösning med ca 4000 anslutna butiker under 2014. Under året har vi lanserat nya komponenter som förbereder oss för etablering på nya plattformar och marknader (bl.a. ett nytt API byggt i Erlang och ett nytt templating-system). Stora satsningar på översättning och lokalisering till nya språk och länder tillsammans med nya strategiska samarbetspartners står vi nu redo att erbjuda våra e-handelslösningar till en global publik.

Nya medarbetare
Vi letar alltid efter nya medarbetare. Vi är noggranna och det är faktiskt rätt svårt att få anställning på Textalk. Men, som vi säger på Textalk, ett jobb som är värt att göras skall göras ordentligt och aldrig har jag väl träffat så många skickliga och drivna frontendare, back-endare, app-utvecklare och designers som under rekryteringsprocesserna under 2014. Under året har vi blivit 10 stycken nya medarbetare och utökat vår kontorsyta för att kunna rymma ännu flera.

Framtidsutsikter
I en värld under snabb teknisk utveckling, med snabbt förändrade media- och konsumtionsvanor därtill, är nyfikenhet, entreprenörskap och förändringsbenägenhet några av våra viktiga egenskaper. Tillsammans med en branschledande erfarenhet av teknisk utveckling och digitala affärer står Textalk ivriga i startblocken. Vi vill inte bara vara en del av framtiden, vi vill leda och forma den.

Rikard Sigvardsson, vd för Textalk
Maj 2015