Effekt, måluppfyllelse och produktivitet

Att göra rätt saker. Vi arbetar med att tillgängliggöra handel (utbyte av varor och tjänster) och media (utbyte av information), vilka i sin omfattning sannerligen är breda verksamhetsområden. I en bransch där man således kan arbeta med strängt taget vad som helst, är det viktigt att man gör rätt saker – något man inom ekonomi och organisationsteori kallar yttre effektivitet. Ett annat ord är måluppfyllelse, alltså producera det som våra kunder vill ha. För att lyckas med den uppgiften behöver vi (a) lyssna på vad våra kunder efterfrågar och (b) lista ut vad de kommer önska sig sedan.

Att göra saker rätt. Produktivitet är förhållandet mellan resurser och det som produceras, även kallat inre effektivitet. I produktiviteten ingår kvalitet som en viktig faktor, för att exempelvis slippa att genast behöva reparera det man producerat.

Den sammanlagda effektiviteten definieras i graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning, inom nationalekonomin talar man om paretooptimal resursanvändning.

Min bedömning är att dubbelkonsert för violin i d-moll (första satsen) av J.S. Bach. är ett bra exempel på väl balanserad måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning. https://open.spotify.com/track/5kqpYSToY1hsH2ONE7byYM

Med önskan om en paretooptimal helg 🙂

/ Rikard