En kaordisk fjäril

God lördag,

Textalk är ett föränderligt bolag i en föränderlig tid. Att växa och utvecklas snabbt ställer krav på både ordning och flexibilitet. En organisationsstruktur är ett stöd för oss som verkar i densamma; organisationen är således icke ett självändamål eller en maktfaktor i sig; en organisation är den ordnade summan av av varje medarbetares bedrifter och resultat.

Låt mig benämna Textalk som kaordiskt. Begreppet myntades av Dee Hock, grundare och VD för Visa (kortet) som ett uttryck för att kombinera kaos och ordning – alltså kaos i dess egentliga betydelse: oförutsägbarhet, grekiska χάος, ”rymd”. Inom naturvetenskapen är kaos inte liktydigt med oordning, utan i stället en benämning på en särskild form av ordning där en liten förändring i begynnelsevillkoren kan orsaka en drastisk förändring vid en senare tidpunkt; också känt som fjärilseffekten. Vår nya organisation kommer rusta oss väl för att vidareutveckla fjärilseffekterna på ett synnerligen välordnat sätt. 

Medan vi funderar på det kan vi höra och se på Organisation – Ruckzuck från 1970. Ett bättre ordnat kaos får du leta efter 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=_eB-sl6ZLpo
Organisation bildades 1968 av bl.a. Ralf Hütter och Florian Schneider som senare kom att bilda Kraftwerk. 

Trevlig helg, var rädda om er
/ Rikard