Efter omständigheterna klok

Redan för den gamle greken Aristoteles var klokhet en dygd. Det svenska ordet härstammar från fornsvenskans kloker och lågtyskans klok. För Aristoteles var klokhet omdömeskunskap eller situationsbetingad kompetens, sprungen ur egna och andras erfarenheter. Dessa historiska betydelser är högst relevanta än i dag.

Men, invänder du kanske, detta säger lite eller inget om dess egentliga innebörd. Invändningen är klok – det ligger nämligen i klokhetens natur att den varierar med omständigheterna. Vad är ett klokt beslut? Jo, det är att se bortom sitt egenintresse och verka för det gemensamt goda, att känna sin historia, att ha erfarenheten som måttstock, minnet som vägvisare men alltid stå beredd att ompröva, också att ombesörja för och räkna med framtiden. Aristoteles anger riktningen: ”De saker som vi skall lära oss att utföra, lär vi oss nämligen genom att göra dem”. Vi blir följaktligen ”rättrådiga genom att handla rättvist, besinningsfulla genom att vara behärskade och modiga genom att bete oss modigt”. Och, kan vi tillägga, kloka genom att handla på ett klokt sätt. Klokheten är med andra ord en förvärvad handlingsdisposition.

Tillförlitlig forskning saknas som belägger när beskärning är optimal för äppelträd. Förmodligen går det för sig lite när som helst. Historiskt har man dock beskurit träd på vintern, förmodligen för att man då hade tillgång till arbetskraft. I enlighet med svensk tradition har jag idag, när det ännu är vårvinterperiod, beskurit mina äppelträd. Det känns som ett klokt beslut. Vad lyssnar man på när man beskär äppelträd? Eple med Röyksopp såklart. https://open.spotify.com/track/7pbEKdMWHGwPQSDGfcNycM


Var klok, var rädd om dig