Textalks ständiga evolution

Inom biologisk utveckling – evolution – kan man lära sig om hur levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan, successivt mellan generationer. Vi har evolutionen att tacka för den stora variation som finns i den biologiska världen. De nu levande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning. De ärftliga egenskaperna finns i generna och här uppstår emellanåt slumpvisa mutationer. Evolutionen inträffar genom dessa små, små förändringar över stora tidsrymder.

Som att läsa om Textalk. Allt i Textalk har en gemensam bakgrund – målet att tillgängliggöra information. Ursprungligen information i tidningar och böcker till synskadade, sedermera i bredare aspekter genom webbpublicering. Textalk har idag stor artrikedom, men allt är besläktat genom ett gemensamt ursprung.

Några av veckans evolutionära inslag på Textalk är att Andreas och Patrik börjar hos oss – Andreas hos Raoul i Textalk Webshop och Patrik hos Kenny i Textalk Media. Gå och hälsa på dem vetja. Med start i dag kommer Amela ge sig ut på fältet och jobba med e-handelsrådgivning hos vår kund Emma och Malena – ett nytt inslag i Textalks verksamhet. Och alla vi andra fortsätter med förbättrande förändringar som alla bidrar till Textalks ständiga evolution.

Med vad mer lämpliga toner kan vi då starta veckan än med Povel Ramels helt suveräna ‘Digga Darwin’ https://open.spotify.com/track/6QbPQ56ccRgdpRgKQ717N1 ?