Längs fågelvägen – VD-ord 2015

Uggla

Redan de gamla grekerna hade ett ordstäv för att inte gå över ån efter vatten. Under antiken lär det ha förekommit minervaugglor i sådan mängd att det gav upphov till uttrycket att inte bära ugglor till Aten om det som ansågs onödigt och omständligt. De förde tydligen ett enerverande oljud, alla dessa Athenas fåglar.

Överlikvida bolag blir flitigt uppvaktade av välmenande förståsigpåare som vill bistå med att placera ens kapital till förträfflig avkastning. Jag är ganska van vid svärmeriet och håller mig försiktigt svårflörtad till inviterna. När vi i 2014 års bokslut återigen konstaterade ett sedvanligt resultat på 15-20% fattade vi beslutet att på allvar träda in i rollen som våra egna aktiva kapitalister. För var är det lämpligast att placera sitt förvärv än i de egna produkterna och den egna personalen som årligen genererar tillväxt och innovation? Måhända blevo några placerare modfällda men atenarna gingo muntert vidare helt utan nyfunna ugglor.

Vi stänger sålunda böckerna för 2015 och noterar betydande investeringar i nyutveckling och personal jämte ett förväntat finansiellt nollresultat. Ett medvetet avsteg från tidigare bonuspolicy, som normalt förutsätter minst 15% resultat, gjordes också. Vi är så förvissade om kommande skördar från 2015 års sådd att vi, trots utebliven vinst, valde att dela ut ca 800 000 kr till personalen som decemberbonus.

18 nya medarbetare har rekryterades och vi har nyetablerat affärsområdet Textalk Media som en yster start-up med djupa och stabila rötter i vår etablerade ursprungsverksamhet med taltidningar. Textalk Media har under året också tagit beslutsamma steg mot en tydligare branschnärvaro med deltagande på mässor, seminarier och konferenser. Våra medarbetare har hörts ingjuta nyvunnen framtidstro hos många tidningshus och mediaaktörer under våra resor till bl.a Paris, San Diego, Washington DC, Waasa och Västerås. Under året inträdde också Textalk genom Fredrik Schill som medlem i DAISY Consortium där vi aktivt kan deltaga i att sätta teknisk standard för tillgängliggörandet av texter för människor med läsnedsättning.

På e-handelsfronten behåller vi vår position som Sveriges ledande leverantör av e-handelslösningar. Överlag har våra rekryteringar varit utomordentliga, men jag vill särskilt nämna kundtjänsten för Textalk Webshop som fått förstärkning med flera nya medarbetare. Vårt mål att skapa världens bästa kundtjänst kom avsevärt närmare under 2015. Tekniskt har enorma steg tagits och en ny generation API:er och frontend-tekniker har lanserats. Att migrera en kundbas av storlek som vår till en ny teknisk plattform är en delikat uppgift som vårt utvecklingsteam tagit sig an och utfört med bravur.

Sammantaget är 2015 års utökningar av personal i båda affärsområden Textalk Webshop och Textalk Media våra hittills största kapitalsatsningar – en investering som vi tillsammans med nya och gamla kollegor gör med omissigenkännlig entusiasm och optimism.

På tal om greker och ugglor. Romarna gav kloka råd om att undvika utställandet av nya träd i skogen – lignam in silvam ferre – något som vi också avhöll oss ifrån under året. Vi valde fågelvägen över trädtopparna.

En reaktion till “Längs fågelvägen – VD-ord 2015”