Grävning och goda frukostvanor

Under semestern företog jag mig en tur till Östergötland, och det tycks mig att vartåt man än vänder sig i dessa trakter, kan man höra kväden framsjungas och berättelser förtäljas om forna hjältar. Jag tänker belysa just en och annan sådan i några brev framöver, så som de faller mig in och utan någon inbördes beundransordning; det ordnandet får du själv bestyra. Vi behöver dem för inspiration och lyckligtvis behöver vi inte gräva särskilt djupt i myllan för att hitta dem; de föredömliga förebilderna.

På tal om grävning. Några av de äldre medarbetarna på Textalk associerar måhända den rügiska ätten von Platen med den ystra webb- och it-boomen kring millennieskiftet då vi bland annat arbetade med aktiesajterna VCW och NetAnalys. Den sistnämnda drevs av den älskvärde Alfred von Platen, expert på aktieanalys. För dem med lite mer normala referensramar hamnar kanske von Platen-associationerna hos Alfreds förfader Baltzar von Platen, initiativtagare till Göta Kanal; ett byggnadsprojekt som saknar motstycke i svensk historia. Trots hårt politiskt motstånd vann von Platen konungens godkännande av bygget och 58000 soldater försedda med järnskodda spadar kallades in för grävtjänst. Inalles ägnades omkring 7 miljoner dagsverken (en dag är 12 timmar) åt bygget.

En direkt följd av kanalbygget var grundandet av Motala Verkstad som kom att bli språngbrädan för helt centrala delar av svensk verkstadsindustri. Här har tillverkats allt från fartyg, lokomotiv, broar, Uppsala domkyrkas kyrktorn till rammen i stäven på Nemos Nautilus. (Jules Verne lät bara världens främsta verkstadsföretag vara med på bygget av båten; les ateliers de Motala, en Suède).

De grävande soldaternas bidrag till utvecklandet av svensk handelssjöfart, ingenjörskonst och till Sverige som industrination är hisnande i sin omfattning. I sanning föredömliga förebilder.

Min veckas lite mer lokala förebild är den föredömligt livsglade medarbetaren som jag mötte härom morgonen, i full färd att inmundiga den allra läckraste av bakelser till frukost. Vilken god kollegial förebild som sprider glädje och påminner oss om att njuta av vardagen!

Som ackompanjemang väljer jag Jan Johanssons Göta Kämpavisa https://open.spotify.com/track/03JJiu482BoQBug4EhNt1e. Låt oss gripa textalkspadarna och fortsätta våra föredömliga insatser. Var rädd om ryggen och glöm inte att unna dig en bakelse emellanåt.

Rikard

Ps. Tack Danmark, för era gnidna tullavgifter. Utan dem hade nog kanalen förblivit ogrävd. Ds.