Segla förutan syn

Salig farbror Göte, kapten tillika synkonsulent på skolstyrelsen, arbetade om somrarna ett seglarläger för unga synskadade på Krokholmen, en ö vid Marstrand. Här lär sig synskadade att segla på egen hand med stöd av bl. a. radiokommunikation. Flera av mina syskon, exempelvis Svante och Lars, sommarjobbade också på lägret i sin ungdom. Beredandet av blindas möjlighet till sjönavigation utgår från samma vision som Textalks arbete med att ge synskadade möjlighet att navigera i det skrivna ordet; att ge varje individ möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

I alla tider har navigation över hav och vidder varit avgörande för utvecklandet av civilisationers lärdom och välstånd. Fyrtornet på Faros, ett världens sju underverk, är av sådan historisk dignitet att öns namn har blivit ordet för fyr, förutom i vårt eget språk hittar vi exempel i franskans ‘phare’ och italienskans ‘faro’.

En annan fyr leder mig in på veckans förebild. Blockhusuddens fyr på östra Djurgården i Stockholm var den första fyren i världen som 1912 förseddes med solventil; en snillrik manick som kan tända en fyr vid mörkrets inbrott och åter släcka den när det dagas. Gustav Dalén, VD på AGA, som uppfann anordningen, använde sig av blank respektive svart metalls motsatta förmågor att absorbera ljus, och fick därigenom en metallstav att vidgas eller krympas beroende på omgivande ljusförhållanden. På så sätt kunde en gasventil stängas respektive öppnas med automatik. När man elektrifierade Blockhusuddens fyr 1995 konstaterade man att den aldrig någonsin krävt reparation.

Efter en explosionsolycka vid ett trycktest av gasbehållare ådrog sig Dalén sådana skador att han miste synen på båda ögonen. Det hindrade honom dock inte att fortsätta att arbeta och han var VD på AGA fram till sin död 1937. Om du inte redan vet allt om Gustav Dalén, läs om honom, i sanning en verklig förebild inom teknisk utveckling och oförtröttlig flit. För övrigt måste väl den bästa inspelningen av Taubes ‘Så skimrande var aldrig havet’ vara Lill Lindfors från 1967? Hör här https://open.spotify.com/track/2Ghsy6SwtSqiwslp7bJrSv

Navigera säkert och var rädd om dig.

/ Rikard

Ps. Dalén tilldelades nobelpriset i fysik för sina insatser inom fyrtekniken. En stor del av prissumman gav han till företagets anställda och han instiftade också en fond på Chalmers. Om jag någonsin får nobelpriset i fysik lovar jag härmad att göra likadant. Ds.