Harmonilära

Som ni vid det här laget känner till, kommer ordet harmoni från grekiskans (h)armonia (Αρμονία, fredens och vänskapens gudinna) och betyder sammanfoga. Om jag inte missminner mig, skrev jag om detta i våras, men med trygg utgångspunkt i repetitio est mater studiorum, tillåter jag mig själv lite upprepning. Harmonier inom musiken, ackord, brukar definieras som tre eller flera samtidigt klingande toner. Harmoniläran undersöker och systematiserar hur harmonierna är uppbyggda, hur de interagerar med andra harmonier samt med musikaliska element som tonart, melodi och rytm. På jakt efter de mest mest välljudande och konsonanta klangerna bland medarbetarna i TWS har vi inledningsvis identifierat tre grundläggande ackord:

ackord (ämne) toner (personer)
1, Onboardning Emil, Camilla, Simon
2, TWS Admin UX Erik, Sören, Sabina
3, Release / Ship it! Lars, Raoul, David Jensen

Tonerna i dessa klanger har till uppgift att samla kunskap och driva utveckling kring respektive harmoni. Det är alltså till dessa “ackord” du vänder dig, både när du vill lösa upp dissonanser och utveckla nya vackra konsonanter inom respektive ämne.

Då den textalkianska folkvandringens tid är över, kommer dessa ackordindelningar inte ha någon påverkan på organisationens yttre form, utan sammanbinder redan klingande toner med utgångspunkt från deras respektive lägen (detta betyder att ingen förväntas flytta skrivbord, byta kontor eller så).

Vi kommer identifiera och offentliggöra ytterligare ackord i TWS under kommande veckor, det finns många fler.

På tal om harmoni; i skrivande stund använder Henryk, Schill, Jens och Magnus till Wien för att delta på mässan WAN-IFRA. För musikälskare är Wien en underbar plats. Här har Beethoven, Mozart, Haydn och Strauss, för att nämna några, levt, verkat och dött. I ovan nämnda sällskap befarar jag dock att Henryk vandrar ganska ensam i de musikaliska giganternas fotspår. För att mitt avslutande musiktips sålunda skall harmonisera med övriga herrars musikpreferenser, är det med viss uppgivenhet som jag bjuder er “Rock Me Amadeus” av Wien-sonen Falco: https://open.spotify.com/track/4pEXlAqaJXQUKDteKRLun9

/ Rikard