Vikten av testbarhet

Jag läser fascinerat om Peter Wason (född 1924) och hans 2-4-6-problem. Deltagare i ett experiment fick veta att de tre talen 2-4-6 följde en speciell regel vilken man skulle klura ut, och föreslå ytterligare talserier som passade in i mönstret. Ser du kanske genast regeln? Respondenterna i Wasons intervju föreslog flera komplexa regler, men ytterst få beskrev den verkliga regeln som var “vilken stigande talföljd som helst”. Man försökte inte utmana sin egen hypotes genom att föreslå sifferföljder som borde bryta mot den. Wason kallade fenomenet för konfirmationsbias; deltagarna sökte systematiskt efter stöd för sin egen teori och dess riktighet.

Wason var influerad av Karl Popper (född 1902) och dennes teorier om att det måste finnas ett logiskt observationspåstående som är oförenligt med en hypotes för att denna skall anses vara vetenskaplig; en teori måste vara falsifierbar. Einsteins särskilda relativitetsteori, som exempel, är falsifierbar eftersom den skulle behöva modifieras eller förkastas om man upptäckte något som färdades snabbare än ljuset. Påståendet “Antingen regnar det eller så regnar det inte.” däremot, är inte falsifierbart eftersom det alltid är sant, och kan således inte betraktas som en vetenskap.

Är då följande teori; “det är bäst att använda Lars traktor för att dra upp båten, istället för Rikards bakhjulsdrivna stadsbil” att betrakta som vetenskapligt korrekt eftersom den går att falsifiera med “det är nog bäst att använda Rikards bakhjulsdrivna stadsbil för att dra upp båten, istället för Lars traktor“? Våra fältstudier gav i alla händelser följande goda reslutat till stöd för traktorteorin: https://goo.gl/photos/GdG1UtJB5Ek89n4s7

Under dessa funderingar passade mig Susanne Sundfør ‘Delirious’ https://open.spotify.com/track/6Fer9IcKzs4G3nu0MYQmn4 utmärkt som sällskap. Hoppas detsamma gäller för dig.

Med förhoppning om en vetenskapligt korrekt vecka, ta hand om dig.

/ Rikard