Redo för nutid?

rikard
Rikard Sigvardsson har varit VD på Textalk sedan 2011. 

Min farfar Gunnar var bonde på Skårve vid Åbyfjorden i Bohuslän. Han var jämfört med de andra bondgrannarna, öppensinnigt inställd till modern teknik. Han var exempelvis först i trakten med att skaffa elektriskt tröskverk. De andra gubbarna skakade på huvudet och muttrade “nu kommer väl Gunnar fördärva skörden”. Nästa år stod de på kö för att få låna detta teknikens under. Det kunde gubbarna knappast förutspått vid första mötet med den manicken?

Vår hjärna har god förmåga att göra linjära förutsägelser. Vi kan, till exempel, när vi spanar i skogen, räkna ut det där rovdjurets väg längs en linje och lista ut hur vi skall undvika att korsa dess bana. Om djuret plötsligt får för sig att öka hastigheten eller byta riktning, är det lätt hänt för oss människor att bli kattmat.

Den tekniska utvecklingen rör sig inte längs någon rät linje. Fastän vi vet att kurvan är exponentiell, är den ändå svår att begripa eftersom våra egna referenspunkter ligger längs en historisk linje.

Ray Kurtzweil (sedan 2012 utvecklingschef på Google) beskriver i sin essä “The Law of Accelerating Returns’ (2001)” en analys av historien som visar att teknisk utveckling sker i ständigt accelererande tempo. Enligt Kurtzweil kommer vi inte uppleva 100 års utveckling under det 21:a århundradet, utan snarare 20 000 års utveckling med nuvarande takt. Detta är besvärligt att begripa för oss människor. Visst ser vi vägkröken där framme, men anar vi hur skarpt den svänger?

Därför är det nog svårt att på allvar tänka sig hundratusentals, kanske miljoner, nanorobotar i vårt blodomlopp om ett par decennier. Artificiella blodkroppar i ett förstärkt immunförsvar, var och en med en egen ip-adress och uppkopplade till Internet. Och kanske ännu svårare är det att komma överens med tanken på vår hjärna som ständigt uppkopplad till, och förstärkt av, rentav styrd av, Internet.

Om jag kunde resa tillbaka i tiden och berätta för min farfar om dagens teknik, och hur den ändrar våra vanor och beteenden, hade han trott mig?

Att ha förmånen att jobba med utveckling av media och handel är i sanning en förmån om man älskar teknisk utveckling. Och det gör jag, precis som min farfar.

Rikard Sigvardsson
VD på Textalk


Om Textalk:
Sedan slutet av 1980-talet har Textalk varit världsledande inom tekniska lösningar för synskadade. Idag är vi även kända som Sveriges ledande e-handelsleverantör och för vår väletablerade konsultverksamhet, där vi står bakom ett flertal av Sveriges mest revolutionerande webb och it-projekt.


Om Rikard Sigvardsson:
Rikard Sigvardsson har arbetat på Textalk sedan 1994 då har började extrajobba som förste bokscannare under sina studier. Rikard blev webbdesigner på heltid 1997 och har sedan dess arbetat med web- och produktutveckling. Han blev delägare i början av 2000-talet och tog över rollen som VD 2011.