Google & Mobile-first indexering

mobile-first

Google gör ytterligare satsningar på mobile-first. Tidigare användes enbart datorversionen av webbplatsens innehåll i Googles system för genomsökning, indexering och rankning. Nu går Google systematiskt över till att söka, ranka och indexera mobilversioner av webbsidor. Detta ska underlätta för mobilanvändare.

Mobile-first indexering handlar om hur Google samlar innehåll, inte om hur innehållet rankas. Innehåll som samlats in av mobile-first indexering har ingen rankningsfördel i jämförelse med innehåll som samlats in på annat sätt tidigare. Om du bara har desktopinnehåll fortsätter du att vara representerad i Googles index.

Summering:
– Mobilindexering används i större utsträckning. Att vara indexerad på detta sätt har däremot ingen rankningsfördel
– Mobilvänligt innehåll är bra för att få bättre mobilt sökresultat.
– Rankingen väger som alltid in många faktorer

70% av Textalks besökare kommer från mobilen. Textalks responsiva teman är mobilanpassade och vi rekommenderar att aktivera någon av dessa.