Textalk ♡ klassisk svensk litteratur

Det var under 1990-talet som vi fick idén att skanna in svensk klassiskt litteratur och göra dessa böcker tillgängliga för synskadade läsare. Projektet drevs i samarbete med Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Göteborgs Universitet, som använde textmaterialet i språkforskning. Dessa texter vill vi gärna göra tillgängliga även för dig, så här erbjuder här 53 svenska klassiska romaner för fri nedladdning. Hjalmar Bergman Biografi Chefen Fru Ingeborg  |  txt Clownen Jac  |  txt Hans Nåds testamente  |  txt Markurells i Wadköping  |  txt Farmor och vår Herre  |  txt Fru Gunhild på Hviskingeholm  |  txt Herr von Hancken  |  txt En döds memoarer  |  txt Mor i Sutre  |  txt Agnes von Krusenstjerna Biografi Höstens skuggor  |  txt Av samma blod  |  txt Tonys…