Redo för nutid?

Min farfar Gunnar var bonde på Skårve vid Åbyfjorden i Bohuslän. Han var jämfört med de andra bondgrannarna, öppensinnigt inställd till modern teknik. Han var exempelvis först i trakten med att skaffa elektriskt tröskverk. De andra gubbarna skakade på huvudet och muttrade “nu kommer väl Gunnar fördärva skörden”. Nästa år stod de på kö för att få låna detta teknikens under. Det kunde gubbarna knappast förutspått vid första mötet med den manicken? Vår hjärna har god förmåga att göra linjära förutsägelser. Vi kan, till exempel, när vi spanar i skogen, räkna ut det där rovdjurets väg längs en linje och…

Vikten av testbarhet

Jag läser fascinerat om Peter Wason (född 1924) och hans 2-4-6-problem. Deltagare i ett experiment fick veta att de tre talen 2-4-6 följde en speciell regel vilken man skulle klura ut, och föreslå ytterligare talserier som passade in i mönstret. Ser du kanske genast regeln? Respondenterna i Wasons intervju föreslog flera komplexa regler, men ytterst få beskrev den verkliga regeln som var “vilken stigande talföljd som helst”. Man försökte inte utmana sin egen hypotes genom att föreslå sifferföljder som borde bryta mot den. Wason kallade fenomenet för konfirmationsbias; deltagarna sökte systematiskt efter stöd för sin egen teori och dess riktighet….

Under tiden, i väntrummet

Ordet vänta kommer från det forsvenska ordet vån som betyder “möjlighet som man hoppas på”. Vån, i sin tur, är besläktat med de germanska orden vin, ven och vän. Gemensamt för den här ordfamiljen är det ursprungliga släktskapet med latinets venus som betyder behag. Blev tanken på att sitta i ett väntrum en smula mer behaglig nu? Så bra, för vi har ett. Kom hit, vetja. Det ligger mellan rummen som befolkas av TWS´s programmerare. Svante och jag har möblerat med fåtöljer i avsikt att skapa ett bekvämt grupprum för samtal, förkovran och knäprogrammering i gamnackeposition. Jag är osäker på…

Harmonilära

Som ni vid det här laget känner till, kommer ordet harmoni från grekiskans (h)armonia (Αρμονία, fredens och vänskapens gudinna) och betyder sammanfoga. Om jag inte missminner mig, skrev jag om detta i våras, men med trygg utgångspunkt i repetitio est mater studiorum, tillåter jag mig själv lite upprepning. Harmonier inom musiken, ackord, brukar definieras som tre eller flera samtidigt klingande toner. Harmoniläran undersöker och systematiserar hur harmonierna är uppbyggda, hur de interagerar med andra harmonier samt med musikaliska element som tonart, melodi och rytm. På jakt efter de mest mest välljudande och konsonanta klangerna bland medarbetarna i TWS har vi…

Med rätt mått

För undertecknad, som jobbat på Textalk sedan jura (en geologisk period i den mesozoiska eran, för cirka 208–146 miljoner år sedan) och varit med på resan från tre till 60 anställda, var det spännande att i fredags få dryfta något om koncernens utökning och vårt nya dotterbolag Textalk Media AB. På kort sikt inga förändringar förvisso, snarare lite som en justering av kartan efter verkligheten. Vi har all anledning att förvänta oss en fortsatt spännande resa den närmsta tiden, nu med uppdaterad karta. Ju större Textalk växer sig, desto viktigare är det att säkerställa likadan precision, effektivitet och kultur i…