Textalk

Textalk har funnits i 30 år och är marknadsledande inom flera områden. Trots detta ser vi oss fortfarande som ett start-up företag, där allt är möjligt.

Sedan slutet av 1980-talet har vi varit världsledande inom tekniska lösningar för synskadade. Idag är vi även kända som Sveriges ledande e-handelsleverantör och för vår väletablerade konsultverksamhet, där vi står bakom ett flertal av Sveriges mest revolutionerande webb och it-projekt.

Textalk för synskadade

Textalk har sina rötter i slutet av 70-talet då vår grundare, Henryk Rubinstein utvecklade världens första digitala tidning för synskadade. Detta satte bollen i rullning och åtta år senare etablerades Textalk AB.

Textalk idag, är ett välmående företag med över 40 anställda. Vi har inga externa ägare och har sedan starten växt organiskt med egna medel.