VD har ordet

“Omsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet hamnade på 6 641 325 vilket är en ökning med 105% från föregående år.” Tidningar för synskadade – Textalk Media En vision om att tillgängliggöra all media för synskadade är grunden till Textalk. Startskottet brann av på Chalmers för 35 år sedan, då vår grundare Henryk Rubinstein skapade världens första digitala tidning. Under årens lopp har vi tagit oss an en uppsjö av andra spännande uppgifter, men vårt mål att med teknikens hjälp ge synskadade samma utbud av media som seende, har alltid legat kvar. I slutet av december 2012 fick vi, av Myndigheten…

Att längta till jobbet

(Bild från 1994 vid Textalks traditionsenliga fredagsfika. Fv. Henryk Rubinstein, Rikard Sigvardsson, Lars Gustavsson och Anders Krigström) Jag är givetvis part i målet, men Textalk är ett fantastiskt ställe att jobba på. Så här kommer det sig att jag hamnade här: Henryk Rubinstein grundade Textalk 1987 och anställde min bror Lars som sin första programmerare 1993. Då arbetade Textalk bara med med digitala tidningar för synskadade. När jag 1994 pluggade humaniora på universitetet fick jag genom Lars kontakt med Henryk. För att dryga ut studiemedlet började jag jobba extra på Textalk. Jobbet bestod i att scanna böcker, köra ocr på…