VD har ordet

rikard_sigvardsson

“Omsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet hamnade på 6 641 325 vilket är en ökning med 105% från föregående år.”

Tidningar för synskadade – Textalk Media
En vision om att tillgängliggöra all media för synskadade är grunden till Textalk. Startskottet brann av på Chalmers för 35 år sedan, då vår grundare Henryk Rubinstein skapade världens första digitala tidning. Under årens lopp har vi tagit oss an en uppsjö av andra spännande uppgifter, men vårt mål att med teknikens hjälp ge synskadade samma utbud av media som seende, har alltid legat kvar.

I slutet av december 2012 fick vi, av Myndigheten för tillgängliga medier, det för oss mycket hedervärda uppdraget att producera Sveriges samtliga dagstidningar för synskadade. Med vår historia och vårt namn, är det en uppgift som vi är mycket stolta och glada över.
Affärsområdet Textalk Media har genomgått en fantastisk utveckling och tillväxt. Vi har flera nya medarbetare på plats och letar ständigt efter fler. Vid årsskiftet 2013/2014 hade vi anslutit ca 60 av Sveriges ca 200 dagstidningar.

Under 2013 påbörjade vi samarbetet med vår underleverantör Contentra i New Delhi som hjälper oss med bearbetning av redaktionellt tidningsmaterial nattetid. Samarbetet har varit mycket lyckat och har dessutom resulterat i nya samarbetsprojekt. Bland annat utvecklar vi för Contentras räkning en raffinerad mjukvara för arkivering.

– Vi ”insourcar” alltså från Indien 😉

Textalk Webshop – ledande e-handelsleverantör
I slutet av 2013 betjänade vi ca 3800 webbutiker med Textalk Webshop. Trots att två av våra största branschkollegor fusionerade under året, behöll vi och stärkte vår position som Sveriges populäraste e-handelsplattform. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång stavas teknisk utveckling i kombination med kundperspektiv. Det kräver uthållighet och långsiktighet – en styrka som Textalk har, både tekniskt och ekonomiskt.

Mycket av utvecklingsresurserna inom Textalk Webshop har under 2013 lagts på skalbarhet, driftsäkerhet, api och nya tekniker för front-end. Dessa investeringar ska ligga till grund för tillväxt i Sverige och på nya marknader under kommande år.

Skräddarsydda lösningar – Textalk Consulting
Inom affärsområdet Textalk Consulting gör vi allt från webbdesign och skräddarsydd systemutveckling till webbprogrammering. Ja, till och med trycksaker och film.

Några projekt som jag särskilt vill nämna; Molway Däck & Fälg som säljer däck och fälg på en skräddarsydd e-handelsplattform med utgångspunkt i vår standardlösning Textalk Webshop. Ett annat tekniskt utmanande och högintressant projekt är eClassical som säljer klassisk musik för nedladdning i 24-bitars FLAC-format. Vi har hjälpt Göteborgs-Posten att bygga en e-handelsportal med noggrant utvalda varor från lokala producenter men också egna produkter såsom arkivbilder. För Aon, världsledande inom försäkringsförmedling, har vi byggt en plattform för att ta fram sajter för gruppförsäkringar.

Textalk Consulting har under 2013 utvecklats till att bli en strategiskt mycket viktig del av Textalk. Samtidigt som vi kan tillgodose kunders särskilda tekniska behov, använder vi också Textalk Consulting som resurs för intern nyutveckling och innovation.

Personal och rekrytering
Vårt viktigaste kapital är vår personal. Under 2013 har vi ökat medeltalet anställda med 10,5 personer. Det är en ökning på 39%. Jag hade dock hoppats på att rekrytera ännu fler under året och vi jobbar alltjämt med att hitta riktigt kompetenta och kreativa medarbetare. Vår urvalsprocess är mycket noggrann och vi väljer bara personer som har det genuina drivet och den tekniska höjd som krävs för att arbeta på Textalk. I gengäld har vi en sällsynt generös personalpolitik med bl.a. goda pensions- och försäkringsvillkor, gratis friskvård och flextid.

Textalk – ett tillväxtbolag
Textalk är ett mångfacetterat IT-bolag och kommer så förbli. Under 2012 tog vi på oss ganska stora investeringskostnader och rekryterade många nya medarbetare. Med Textalks mått blev därför 2012 års rörelseresultat ganska måttfullt, 3 235 861 kr.
Siffrorna för 2013 är en förväntad rekyl på våra tidigare satsningar. Omsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet hamnade på 6 641 325 vilket är en ökning med 105% från föregående år.

Framtidsutsikter
Vår goda finanser ger oss fantastiska möjligheter att satsa på nya innovationer samtidigt som vi ständigt förfinar och vidareutvecklar våra etablerade tjänster. Under 2013 har vi lagt både finansiell och teknisk grund för en kraftig expansion under de närmast kommande åren.
Textalk präglas starkt av teknisk iver och framtidstro. Om ett år kommer jag sammanfatta 2014 i ett sådant här vd-ord. Då skall jag berätta vart språngbrädan tog oss. Jag försäkrar dig, det blir mycket långt.

Tillsammans med personal önskar jag dig en riktigt trevlig midsommar!

Rikard Sigvardsson, VD

Att längta till jobbet

fika_tt3

(Bild från 1994 vid Textalks traditionsenliga fredagsfika. Fv. Henryk Rubinstein, Rikard Sigvardsson, Lars Gustavsson och Anders Krigström)

Jag är givetvis part i målet, men Textalk är ett fantastiskt ställe att jobba på. Så här kommer det sig att jag hamnade här:

Henryk Rubinstein grundade Textalk 1987 och anställde min bror Lars som sin första programmerare 1993. Då arbetade Textalk bara med med digitala tidningar för synskadade.

När jag 1994 pluggade humaniora på universitetet fick jag genom Lars kontakt med Henryk. För att dryga ut studiemedlet började jag jobba extra på Textalk. Jobbet bestod i att scanna böcker, köra ocr på bilderna för att sedan granska och rätta texterna.

Jag använde en svartvit scsi-scanner som med 300 dpi läste in sidorna i ett plågsamt makligt tempo. För att överhuvud taget klara av en sådan uppgift utan att förgås av leda var jag tvungen att läsa böckerna. Uppgiften blev givande och jag blev på köpet hyfsat bevandrad i svensk klassisk litteratur.

Henryk startade projektet, helt utan ekonomisk vinning, för att han ville tillgängliggöra dessa texter för synskadade läsare. Texterna skickades också till institutionen för svenska språket där man använde materialet för språkforskning.

Mitt första jobb på Textalk blev alltså att läsa 53 stycken svenska klassiska romaner.

Jag har sedan barnsben varit mycket intresserad av datorer och i mitten av 1990-talet satt jag hemma på kammaren och lärde mig html för att det var så fruktansvärt kul! På en 386:a bestyckad med ett svindyrt Alcatel-modem på 14.4k skapade jag då mina första hobby-hemsidor. Tack vare förstående föräldrar och specifikation på familjens telefonräkning (det var rikssamtal till modempolen på 90-talet) blev jag faktiskt rätt så skicklig. (Mikael Quick och Lars, tack, ni var till ovärderlig hjälp för att komma igång).

Så hände det att Henryk gjorde en satsning på webbutveckling och han anställde mig som webbdesigner på halvtid i april 1997. Jag var givetvis lycklig över att få jobba med mitt största intresse. För administration av våra webbtjänster och hantering av våra digitala tidningar för synskadade anställde Henryk ytterligare en av mina bröder, Svante, på hösten 1997.

Fram till 2000 var det vi tre bröder och Henryk som jobbade på Textalk. Då anställde vi även Oskar och Fredrik. Det är vi tillsammans som idag äger Textalk.

Våra lösningar blev mer och mer populära och vi har sedan dess vuxit organiskt. När jag tog över som vd efter Henryk för snart 4 år sedan var vi ca 20 personer. Idag är vi drygt 40 ärkenördar.

Men, vi behöver bli ännu fler ärkenördar.

Har du älskat teknik sedan barnsben som jag? Har du suttit hemma på kammaren med egna hobbyprojekt när du var tonåring? Brinner du för teknisk utveckling och problemlösning? Då är jag ganska säker på att Textalk passar som din arbetsplats och jag hoppas jag kan be dig skriva ett liknade blogginlägg som detta framöver. 🙂

/ Rikard, Textalks vd